فروشگاه اینترنتی موتوکالا اعلام مینماید که کلیه فعالیتهای این فروشگاه تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.

به استثنای مواردی که تحت قوانین کپی رایت بین الملل مجاز شناخته شده، اقتباس یا ترجمه  بخشی یا تمام  اطلاعات  این سایت بدون کسب اجازه ممنوع است. تمام توضیحات، عکس ها، محتوا و سایر فعالیت های  سایت، تحت کپی رایت این فروشگاه می باشد.